Eindhoven’ın önderliğindeki ENIGMA’nın amacı aydınlatma alanında ortak bir uluslar üstü ticaret öncesi (PCP) prosedürünü uygulamaktır.

eintrodakşın

Projenin partner şehirleri olan Eindhoven, Malmö, Stavanger, Espoo ve Bassano del Grappa ortak bir genel aydınlatma sorunu tanımlayacak ve çözümler için bir Avrupa çağrısı başlatacaklar. İlk araştırma ve fikirlerin incelenmesinden sonra, her bir partner şehirde gerçek yaşam ortamlarında olası çözümlerin pilot uygulamasını gerçekleştirecek.

Üç yıllık süre içerisinde, bu pilot uygulama sürecinde, bilgi alışverişi ve katılımcı belediyeler arasındaki ziyaretler ve PCP gelişim ve yönetimine ilişkin yerinde ve online kurslar aracılığıyla eğitim gerçekleştirilecek.

Aydınlatma, ENIGMA’nın ana konusu olmakla birlikte, enerji verimliliği, emniyet ve kültürel miras gibi ilgili konularda, her bir pilot bölgenin özel gereksinimlerine uygun bir şekilde ele alınacak.

220,000 yerleşik nüfusu bulunan Eindhoven şehri Hollanda’nın en büyük 5. belediyesidir. Bilgi ve yenilik odaklı bir şehir olan Eindhoven; inovasyon, iş piyasası, teknoloji geliştirme ve iş geliştirme alanlarında ihtiyaç duyulan destek yapılarının oluşturulmasına odaklanmaktadır.

Belediyenin siyasi amacı; yenilikçi teknoloji çözümleri için yaşayan bir laboratuvar ve akıllı bir kent ile vatandaşlarının yaşam kalitesini sürekli olarak iyileştiren bir şehir olmaktır. Eindhoven belediyesinin amacı, yenilikçi genel aydınlatma çözümleri ile şehrin yaşam kalitesini iyişeltirmektir. ‘Eindhoven 2030 Kentsel Aydınlatma Vizyonu ve Yol Haritasında’ (www.ili-lighthouse.nl/RoadmapEhv2030EN.html) bu amaç açıklanmıştır ve önümüzdeki yıllarda kentsel öğrenim laboratuvarlarında akıllı aydınlatma çözümlerinin uygulanması konusunda iş birliği yapacak olan partnerlere ilham vermeyi hedeflemektedir.
Avrupa Komitesinin kısa bir süre önce ilan etmiş olduğu ‘Şehirlerin Aydınlatılması’ yayınına göre, Eindhoven; Avrupa’da akıllı aydınlatma çözümleri alanında bir öncü olarak görülmektedir.

Belediye genel aydınlatma inovasyonu alanındaki rolünü güçlendirmeyi arzu etmektedir ve uygulamanın farklı aşamalarında birkaç uygulama zaten geliştirilmiş durumdadır. Bar bölgesi olan Stratumseind’da aydınlatmanın ziyaretçilerin modu ve davranışları üzerindeki etkilerini araştırmak ve incelemek amacıyla bir pilot uygulama gerçekleştirilmektedir. Eski Philips bölgesi Strijp-S’ de en yeni aydınlatma teknolojileri ve hizmetleri uygulanmakta ve test edilmektedir.

Önümüzdeki yıllarda yol haritasını uygulamak ve 2030 vizyonunu gerçekleştirmek için daha fazla pilot bölge belirlenecektir
ve geliştirilecektir.

Şehrin olumlu özellikleri
Şehrin gurur duyduğu en büyük üç özellik:

Vatandaşların, paydaşların ve belediyenin pratik zekası

• Konuşmak yerine yapmak: bir şeyleri gerçekleştirmenin keyfi
• Vatandaşların ve paydaşların aktif bir şekilde müdahil olması
• Şehirler ve ilçeler arasında bağlantılar kuran vatandaşlar
• Şehirdeki pek çok inisiyatif ve enerji

Sürekli yenilik

• Yeni fırsatları keşfetme, risk alma cesaretini gösterme
• Yaratıcılık ve tasarım
• Yeniliklerin gerçekleştirilmesinde öncülük
• Sürekli olarak fırsatları arama
• İnsanlar ve fırsatlarla bağlantı kurma

Köye-benzer yeşil şehir

• Köye benzer atmosfer
• Ferah yeşil kamu alanları
• Oldukça küçük ve dar şehir
• Açık bir yapı ve oryantasyon
• Oldukça küçük bir alanda daha çok işlevsellik

Şehrin olumsuz yönleri
Şehrin iyileştirmek istediği üç unsur:

Bölünmüş şehir

• Şehrin ayrı bölgeleri arasında sınırlı bağlantı
• Kat edilen mesafelerin gerçek mesafelerden daha fazla olması
• Farklı bölgelerde deneyim farklılıkları, açık bir Eindhoven kimliğinin olmaması

Muğlak kimlik

• Vatandaşların yüksek teknolojiye bağımlılığa ilişkin sınırlı farkındalık (ekonomi & yaşam kalitesi)
• Vatandaşların şehirden gurur duymamaları
• Alçak profille yüksek profil gerçekleştirme

Odaklanma eksikliği

• Seçim yapamama
• Sürekli olarak, her şeyde en iyi olma arzusu

Pilot bölge: Chimney Alley

ed

Chimney Alley; Eindhoven Teknoloji Üniversitesi ile S-Şeridi arasında kalan bir bölgedir. Bu bölge Eindhoven merkezinin kuzey kısmında yer almaktadır. Ana bağlantı yolu bu bölgede bulunmaktadır. Merkezi demiryolu istasyonu, muhtelif ofis binaları ve PSV futbol stadyumu gibi pek çok tesis burada yer almaktadır. Bölgede bir ana yol, demiryolu hattının altında bir tünel ve demiryolu bölgesinin yaklaşık olarak 600 metre üzerinde demiryolu istasyonu ile Eindhoven havalimanı arasında yüksek kaliteli kentsel toplu ulaşım için serbest bir yol bulunmaktadır. Güzergah boyunca tren ve otobüs istasyonları, WTC otelleri, ofis alanı ve PS V futbol stadı bulunmaktadır.

 

 

 

Chimney Alley ‘e ilişkin bazı rakamlar 

Toplam uzunluk: 1.500 m
Aydınlatma durumu: Yüksek basınçlı sodyum aydınlatması
Işık noktası sayısı: 170 adet
Işık noktalarının yüksekliği: 10 m ile 18 m arasında
Sistem gücü: 66 kW
Yıl: ortalama 22 yıl

Bölgenin olumlu özellikleri
Pilot bölgenin üç önemli ve güçlü yönü bulunmaktadır:

Bölgenin yeşil kentsel karakteri ve şehir deneyimi

• Nehir boyunca doğa, keyifli bir atmosfer sunmaktadır
• Doğa, kentsel mimari, manzara ve aydınlatma ile komple deneyim
• Merkezdeki meydan genel bir manzara sunmaktadır ve şehrin yapısının anlaşılmasını mümkün kılmaktadır
• Fonksiyonel ve kullanıcı deneyiminde yüksek kalite

Pek çok farklı kullanıcı

eid
• Her gün yüzlerce öğrenci bölgeden yürüyerek geçmektedir

• Pek çok kişi yaya olarak futbol stadı, Şerit-S veya Beursgebouw‘daki etkinlikleri ziyaret etmektedir.

• Her gün 225 bin kullanıcı ulaşım araçlarını kullanmaktadır

İşlevselliklerin ve bağlantıların zenginliği

• Şehrin farklı bölgelerine pek çok bağlantı imkanı
• Şehrin merkezinde futbol stadyumu
• Pek çok farklı ulaşım yönteminin birbirleriyle bağlantısının sağlanması (araç, bisiklet, otobüs, tren, yaya)
• Gece-gündüz pek çok aktivite ve değişiklik

Bölgenin olumsuz özellikleri
Pilot bölgenin iyileştirilmesi gereken üç yönü:

Yayaların unutulması

• Yayalar; kendileri için yer tahsis edilmemiş olan tek gruptur
• Yaya yollarının birbirleriyle olan bağlantısı kopuk ve parçalıdır
• Özel yaya yolları olmadığı için, kat edilen mesafeler olduğundan daha fazladır
• Yayalar her yerden yola çıkmaktadır

Odaklanma eksikliği

• Bölgedeki farklı fonksiyonlara açık bir bağlantı bulunmamaktadır (demiryolu istasyonu, futbol stadı, alışveriş meydanı, müze vb.)
• Gündüze yöneliktir: aynı düzeyde kalite, gece için söz konusu değildir
• Daha yaşlı olan hedef kitleleri göz ardı etmeden, gençlerin hedeflenmesi
• Geniş yol; araçların iyi bir şekilde hareket etmesini sağlamaktadır fakat diğer kullanıcıları engellemektedir

Deneyim ve emniyet algılaması

• Atmosfer eksikliği nedeniyle hoş olmayan deneyim
• Emniyet algılaması
• Uyumsuz mekan tasarımı
• Tüm tünellerde kör duvarlar

Toplumsal ihtiyaçlar

Eindhoven’in stratejik hedefleri
Şehir için uygun politika ve stratejik ihtiyaçlar

Eindhoven; pratiklik, yaratıcılık, yenilikçilik, teknoloji ve tasarım gibi şehrin güçlü yönlerini gerçekleştirmeyi arzu etmektedir.

Eindhoven uyumlu bir kimlik ile farklı deneyimler yaratmayı arzu etmektedir.

Eindhoven; sıcak bir şehir olarak, insan ölçeğinde işlevsellik ve deneyimi bir araya getiren hoş bir ortam sunmayı arzu etmektedir.

Eindhoven; kamu alanlarını kullanan herkes için hareketliliği kolaylaştırmayı arzu etmektedir.

Eindhoven; toplumsal ihtiyaçlara uygun bir şekilde, sürekli yenilikler gerçekleştirmek için açık ve esnek bir sistem sunmayı arzu etmektedir (açık altyapı bağlantısı, cihazlara kolay erişim, yeni hizmet tasarımı için açık veriler ve bilginin toplum üzerindeki etkisi dahil).

Pilot Bölge: Chimney Alley’in ihtiyaçları
Spesifik pilot bölge için ilgili toplumsal ihtiyaçlar

eind

Kullanıcılar ve paydaşların gurur duyacakları çekici bir bölge öğrenciler Eindhoven’da hoş vakit geçirmek ve üniversitenin
ışık ve teknoloji şehri sıralamasında yükseklerde olmasını arzu etmektedir.

Mezunlar Eindhoven’la gurur duymak ve şehri iyi bir şekilde hatırlamak istemektedir.

Otel; bölgedeki kamu alanının cazip, kullanılabilir, anlaşılır ve ziyaretçilerin kendisini iyi hissetmesi için güvenli olmasını arzu etmektedir.

 

Bölge sakinleri ve gelecekte bölgede yaşayacak olanlar toplumsal uyum ve özgüven arzu etmektedir.

Beursgebouw (sergi salonu) daha fazla ziyaretçi çekmek için yollar ve aydınlatma sayesinde çok daha cazip ve ulaşılabilir olmayı arzu etmektedir.

Uygun bir deneyim yaratarak bölgede iyi ve uyumlu bir ortam algısı sağlama Vatandaşlar her zaman uygun bir deneyim ile kendilerini rahat hissetmeyi ve hoş karşılanmayı arzu etmektedirler.

Şerit-S; şehir merkezi ile bağlantının uygun ve doğal bir şekilde sağlanması için binaların işlevselliğinde ‘sıçrama tahtası’ yaratmayı arzu etmektedir.

Şerit-S farklı bölgelerde bir entegre ve uyumlu faaliyetler ve etkinlikler programı oluşturmayı arzu etmektedir.

Uygun bir deneyim sağlayarak akşamları davetkar bir ortam algısı yaratma

Vatandaşlar akşamları davetkar bir ortam algısı arzu etmektedir.

Binalar arasında nitelikli iyi bir alan yaratmak, emniyet ve çekicilik sunmak

Vatandaşlar uyumlu bir şekilde tasarlanmış bir bölgede kendilerini huzurlu (ve güvende) hissetmeyi arzu etmektedir.

PS V / Philips futbol stadı, futbol tarafları ve etkinlik ziyaretçileri; stadın etrafındaki kamu alanında iyi bir aydınlatma arzu etmektedir.

Rabobank; müşteriler ve işverenler için (hem binaya hem de bölgeye) açık ve güvenli bir girişi bulunan cazip bir ortam arzu etmektedir.

Otel; hem işletme hem de şehir olarak açık ve cazip bir kimlik yaratmak için diğer binalarla ilişkili bir şekilde binanın aydınlatılmasını arzu etmektedir (Eindhoven Işık Şehri).

Bölgeler arasında tüm karayolu kullanıcılarına özel olarak sürekli yol ve rehberlik sağlanması.

Vatandaşlar yaya olarak hoş karşılandıklarını ve gidecekleri yer için en uygun yolu hızlı bir şekilde anlayabilmeyi arzu etmektedir.

Otel; müşterilerinin kendilerini iyi ve rahat hissetmeleri için şehir merkezine güvenli bir şekilde ulaşmalarını arzu etmektedir.

Şerit-S alt yapısal bir uyum: bisiklet kullananlar ve yayalar için bağlantılar, birbirleriyle bağlantılı yeşil yapılar ve aydınlatma ile rehberlik sağlanmasını arzu etmektedir.

PSV taraftarları ve etkinlik ziyaretçileri; stada güvenli ve kolay bir şekilde ulaşabilmek için tüm yönlerden kolay bir şekilde yol bulabilmeyi arzu etmektedir.

Pilot uygulamanın başarısının ölçülmesi

Pilot Bölge: Chimney Alley’in ihtiyaçları
Spesifik pilot bölge için ilgili toplumsal ihtiyaçlar

Kullanıcıların ve paydaşların gurur duyacağı bir kimliği bulunan çekici bir bölge yaratmak

Uygun bir deneyim sağlayarak, bölgede iyi ve uyumlu bir ortam algılaması yaratmak.

Uygun bir deneyim sağlayarak, akşamları davetkar bir ortam algılaması yaratmak.

Binalar arasında nitelikli iyi bir alan sağlanması, emniyet ve çekiciliğin temin edilmesi

Bölgeler arasında tüm karayolu kullanıcılarına özel olarak sürekli yol ve rehberlik sağlanması.

Akıllı aydınlatma çözümlerinin etkisi

ICT tabanlı aydınlatma sistemlerinin ve tanımlanan ihtiyaçlara ilişkin hizmetlerin potansiyel etkisi

ü

Akıllı aydınlatma çözümleri bölgede ayırt edici bir kimlik ve deneyim sağlayabilir fakat gündüzleri aydınlatmanın etkisi sınırlıdır.

üü

Akıllı aydınlatma çözümleri farklı anlar için farklı senaryolar sağlayarak bölgenin ortamını ve çekiciliğini aktif bir şekilde destekleyebilmektedir.

üüü

Akıllı aydınlatmanın akşam ve geceleyin ortama açık bir etkisi bulunmaktadır.

üüüü

Akıllı aydınlatma çözümleri bölgenin görünümünü ve bölgedeki deneyimi hem gece hem de gündüz çok daha uygun hale getirebilir fakat gündüz aydınlatma etkisi sınırlıdır.

üüüüü

Akıllı aydınlatma çözümleri yalnızca geceleri ışıkla rehberlik sağlamamakta, aynı zamanda ICT tabanlı hizmetler sayesinde gündüz de kullanılabilmektedir.

Başarının ölçülmesi

Pilot uygulamanın başarısını ve akıllı aydınlatma çözümünün beklenen değerini nasıl ölçebiliriz?

Ne tür somut, doğrudan ve dolaylı ölçümler, deneyler veya testler yapılabilir?

 • Kullanıcılarla görüşülmesi
 • Otel ve stadyumdaki etkinliklerin ziyaretçileriyle görüşülmesi
 • Sosyal medya aracılığıyla
 • Dijital panel
 • Daha iyi ekonomik ortam (eski boş binalar)
 • Yerel medya 
 • Kullanıcılarla görüşülmesi
 • Sosyal medya aracılığıyla
 • Dijital panel
 • Daha iyi ekonomik ortam (eski boş binalar)
 • Faaliyetlerin sayısı
 • Turist sayısının sayılması 
 • Kullanıcılarla görüşülmesi
 • Sosyal medya aracılığıyla
 • Ekonomik: restoranların, barların ve otellerin karı
 • Ses ölçümü 
 • Kullanıcılarla görüşülmesi
 • İnsan davranışlarını izlemek için sensörler
 • Dijital panel
 • Polis: soygun, şiddet içeren vakalar vb. olayların sayısı
 • “Hollanda’nın en güvenli şehri’’ sıralamasında üst sıralarda olma 
 • Yolların sayılması (uzman değerlendirmesi)
 • Yolların kullanımının sayılması
 • Mevcut yaya akışları: rehberlik (örn: TU/e, Fontys)
 • Yeni yollar oluşturarak (örn: Şerit-S) değişen davranışları etkileme 

Diğer önlemler:

 • Daha iyi enerji kullanımı
 • Ortak çıkarlar doğrultusunda paydaşlarla işbirliği yaparak yeni iş modelleri geliştirme
 • Açık sistemde insanların oluşturduğu uygulamalar

foto3

Kaynak; http://www.ili-lighthouse.nl/Images/20140324ENIGMADeepDiveReportHR.pdf

 

Yorumlar

Yorum Mesajınız