Altın Oran Konut Projesi, Genel Müdürlük ve Satış Ofisinin ortak çatısı; Projenin Mimarisi,  ilk kentlerin su kenarlarında kurulmasına atıfta bulunan göletler ve peyzaj ile, Yenilikçiliğin vurgusu, öne uzanan 25mt ileriye giden dev saçak ile, Firmanın sağlam ve köklü birikiminin sembolü ise, ağaç formundaki taşıyıcı ile tasarlanmıştır.

Untitled-1

Mimaride yer alan Yüksek Galeri boşlukları,  zemin kat, asma kat,  bodrum kat ve ofis katlarını,  mekânsal olarak ilişkilendirerek şeffaflık ile   binanın bütünlüğüne  farklı  perspektifler  kazandırmıştır.  Projenin aydınlatma tasarımın çıkış noktası mekanların bütünsel algısını   monotonlaştırmadan, bölgesel çözümleri bağlayarak tek fotoğrafı elde etmek üzere kurgulanmıştır.  Farklılıklar, işlevlere referans vermek üzere tasarlandı.

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-4

Untitled-5

Mekanın  algısı   armatürlerin değişken kuvvetlerdeki  bileşkesi ile  tanımlandı.  Gereken göz konforu, negatif   tasarımlarının ışık   hüzmelerinden beslenirken ,  baskın   tasarımlı  armatürler   ise aydınlatma senaryonun rollerini üstlendi. Konstrüksiyon çatı, saydam cam cepheler ve kısmi sağır duvarlar ile çevrili üç boyut içindeki boşlukta yer alan parlak ve mat yüzeyler,  ışığın görsel algısını ve geri verimini yansıtma farklılıkları ile yönlendirdi.  Mekan yüksekliği ve yapı malzemeleri kullanılacak armatürlerin prensip yapısını belirledi.

Farklı elementlerin  ve dokuların, ışık  kaynakları  ve renkleri ile kesişmesinin yorumu   bilinçli tasarımlar   ile sağlanabilir.  Gereken aydınlatma  değerlerinin  sağlanması  üzerine  ışık kaynaklarının seçimi ile  kurgulanan tasarımlar yanıltıcıdır.  Doğru aydınlatmanın  sonucu, yapı  malzemelerinin  ışıkla etkileşiminin bilinci ile ve  farklılıkların   avantajlarını tasarıma   dahil edebilmektir. Binanın mimarisi ve geçirgenliği ile gün ışığının  iç mekanlara  verimli  şekilde   dağılımı göz önünde bulundurularak  aydınlatma  yerleşimleri belirlenmiştir.  Mevsimsel farklılıklar dikkate alınarak enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Yönetici  odaları aydınlatmaları, kullanıcı özellikleri, iç mekan tasarım  çizgisi ve bütünün parçası  olma niteliğine göre  özel tasarlandı. Ofis  katlarını içeren  Giriş Galeri bölgesinde, yüksek boşluğun tanımı  sadece,  her katın formu ile sınırlarını çizen   lineer  aydınlatma eğrilerinin  toplam algısı ile galeri bölgesinin gerdanlığını oluşturdu.   Galeri boşluğunun cam taraflı cephesinde ise wall washer LED armatürler, gün ışığının doğal etkisini havanın kararan saatlerinde devam ettirdi.

Cephe aydınlatmasındaki tasarım  düşüncesi, mekanın   cam cephe geçirgenliğini ve iç mekanlardaki, aydınlatma seviyelerinin kontrastlarını   kullanarak   avantaj haline   çevirmek oldu.  İç mekanın algısını ön plana  çıkarmak  üzere sadeleştirildi .  Tanıtım ofisleri ve showroom amaçlı mekanların, dış  cephe   formlarının  belirgin ve kuvvetli vurgusu   iç hacim görünürlüğünü   zayıflattığı için, minimum  düzeyde cephe tasarımı planlandı.  Binanın cepheden algısı,  iç mekanın  aydınlatma   vurguları ile,  kabuk yapısından ayrıştırılıp  simgeleştirildi.

Çevre aydınlatması tasarımına dahil edilen  göletler, meydanlar ve yeşil alanlar,  akşam saatlerinin  doğal görünümünden  kopartılmadan  ve  yaşayanlarının  biyoritmi için  gereken karanlık düzeyinin korunması üzerine, belirli ölçekte aydınlatıldı.  Proje meydanını oluşturan ve ikonu olan, peyzaj zemin taşlarından oluşan  Yıldız deseni,  akşam saatlerinde lineer   döşemeye monte  RGB profillerin  ışık  senaryosu  ile  hayat buldu.  Lineer aydınlatma  armatürleri   bilinçli seçilen  diffuse ve led özelliği  ile  çevreye  ışık kirliliği ve renk yansımaları  vermeden, çizdiği form ile  meydan  bölgesini vurguladı.

Untitled-6

Untitled-7

Yorumlar

Yorum Mesajınız