Untitled-2

İnsanlara bir hayat tarzı sunan, onları belli bir dünya görüşü içinde toplayan din kavramının Müslüman toplumlardaki  uzantısı. Camilerimiz!

Hemen hemen her mahalle ve belki de her sokakta karşımıza çıkan ve Müslüman toplumu ibadete davet eden irili ufaklı ve pek çok tarzda inşa edilmiş camilerimizden biri olan; Hezarfen Ahmet Çelebi Camii; Ağustos -2011 yılında temelleri atılmış ve Selçuklu mimari tarzı kullanılarak TAV Grubu tarafından inşa edilmiştir. Her yıl milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan  Atatürk Havalimanı içerisinde yer alan  Hezarfen Ahmet Çelebi cami ,2 bin kişilik ibadet kapasitesi ile 16 aylık bir çalışmanın ardından tamamlanarak hizmete açılmıştır. iç ve dış süslemeleri nakkaş Semih İrteş tarafından gerçekleştirilmiştir. XVII.yy da kullanılan ahşap üstü kalem işi tekniği ile hazırlanan tezyinat 20 kişilik bir ekip tarafından 180 günde tamamlanmıştır.

Kutsal yapıları aydınlatma prensiplerimizde; yapının gün içinde verdiği enerji ve yarattığı atmosferi gece de aynı şekilde yansıtabiliyor olması önemli bir kriterdir. Yüzyıllardır farklı boyutlarda ve mimari tarzda  inşa edilen, birlikte ibadet etme, tanrı ile buluşma noktası olan ibadethanelerin; bizim için, mimari yönü kadar aydınlatması da o denli hassas değerlendirdiğimiz bir konudur. Bu bağlamda  Hezarfen Ahmet Çelebi Camii’nde 2000K LED’li Niki Projektörler ile dış cephe aydınlatmasında yapının yüzey şekli, malzemesi ve rengi dikkate alınarak çalışılan, aydınlatma ile yapının detayları ve mimarı karakteri en etkili şekilde  sunulmak istenmiştir.  Bununla birlikte ibadethanenin ruhuna saygılı olmaya da maksimum özen gösterilmiştir.  Armatür konumlandırmaları yapılırken  ahşap oymalar, nişler ve özel işlemeleri ön plana çıkartarak nesnelerde oluşabilecek bozulma ve kamaşmalar en aza indirgenmiştir .Her türlü olumsuz hava koşullarında maksimum verim ile çalışan IP67 standardında ürünler ile aydınlatmanın sürekliliği garanti altına alınmıştır.

Untitled-3

Untitled-4

Untitled-5

Yorumlar

Yorum Mesajınız