160804171642_1_900x600Cornell Üniversitesi’nden bilim insanları atmosferden karbondioksiti yakalayarak, elektrik enerjisi üreterek kullanışlı bir ürüne çevirecek bir metot geliştirdiler.  Böylece fosil yakıt tüketimiyle artan karbondioksit emisyonu azaltılabilir. Prof. Lynden Archer ve doktora öğrencisi Wajdi Al Sadat oksijen destekli alüminyum /karbon- dioksit yakıt hücresi geliştirdi. Geliştirilen bu yakıt hücresi elektrokimyasal reaksiyonlar kullanarak hem karbondioksiti yakalıyor, hem de elektrik üretiyor. “The O2-assisted Al/CO2 electrochemical cell: A system for CO2capture/conversion and electric power generation,” adlı araştırma 20 Temmuz’da Science Advances dergisinde yayınlandı.

Ekibin tasarladığı pil hücresinde Anotta alüminyum, oksijen ve aktif bileşenleri ise Katot kullanılıyor. Anot ve katot arasındaki elektrokimyasal reaksiyonlar sayesinde karbondioksit, karbonca zengin bileşiklere dönüştürülürken elektrik üretmekte  ve ürün olarak okzalat çıkarmaktadır. Son çıkan karbon yakalama sistemlerinde bile, karbon sıvılar veya katılar içinde yakalanır ve sonra ısıtılarak ya da basıncı alınarak karbondioksiti salmaları sağlanır. Yoğunlaştırılmış gaz sonrasında sıkıştırılmalı veya endüstrilerin kullanabileceği şekilde taşınmalı veya yer altına ayrılmalıdır. Araştırmadaki bulguların, bu çalışmanın bir paradigma kayması olabileceğini sunduğunu söylüyor, Archer.

url14

Bizim tasarladığımız karbon yakalama teknolojisinin, ayriyeten elektrik üretmesi önemli. Karbondioksit yakalama teknolojisini elektrik enerjisi santrallerine kabullendirmek, işin başındaki en büyük zorluklardan biri olsa da, bu sayede sıvıların yeniden kazanımıyla % 25 kadar enerjinin kazanımı mümkün. Bu teknolojiyi asıl sınırlayan ise teknolojinin ticari olabilirliği olsa gerek. Ayrıca hapsedilen karbondioksit ayrışım veya kullanım için yeniden taşınımı yeni altyapılar gerektirmektedir” Ekip elektrokimyasal hücrenin gözenekli karbon gram başı 13 amper/saat ve 1,4 volt deşarj potansiyeli olduğunu rapor etti. Hücre tarafından üretilen bu enerji yüksek yoğunluklu batarya sistemleriyle kıyaslanabilir. Bu bulgulara yapılan diğer bir anahtar yaklaşımı, Archer şöyle açıklıyor, süperoksit ortamlardaki üretim esnasında, dioksit katotta indirgeniyor. Süperoksit normalde inert karbon dioksitler reaksiyona giriyor, karbon-karbon okzalatı oluşturuyor ki, bu endüstrinin pek çok kolunda kullanılıyor;  ilaç sanayi, fiber ve metal eritme gibi…

“Karbondioksiti diğer reaktif okzalat gibi moleküllere dönüştürme prosesi, yani okzalatta olduğu gibi iki karbon açılarak kademeli bir reaksiyon prosesine neden olarak farklı ürünler üretilebilir”, diyor Archer. Al Sadat ise bu teknolojinin sadece santraller değil, araçlara da takılabileceğini belirtiyor. Bu yanmalı motora elektrik takviyesi yapan ek bir motorla sağlanabilir. Yalnız sistem suya çok duyarlı, performans artırımı için daha az duyarlı elektrolitlerin geliştirilmesi gerekebilir. Karbondioksitten elektrik üreten teknolojiler gelişmeye devam edilirse, belki karbon izimi azaltılarak global ısınmaya katkısı durdurabilir.

http://www.gercekbilim.com/karbondioksitten-elektrik-ureten-duzenek-yapildi/

Yorumlar

Yorum Mesajınız