IMG_5168-1

Yeni ofis bloğu, bir kompleks olarak 2001’de, Pazarlama Merkezi’ne bitişik olarak tasarlanmıştır. Yapının mimari kimliğini, gerek eski yapıyla, gerekse 2008’de bitişik arsada tasarlanan Genel Müdürlük yapısı ile doğru olarak ilişkilendirilirken, gerekli departmanların yerleştirilebileceği büyüklükte bir yapı tasarlanması temel kaygıyı oluşturmuştur. Eski yapının temelleri üzerine oturan mafsal bölümü, çelik karkas ile daha şeffaf olarak çözümlenmiş; ofis alanları kütlesi, eski binanın hiza ve yüksekliklerine uygun, yönetim binasının mimari yaklaşımıyla tasarlanmıştır. İç mimari düzenlemeler kapsamında da, kurumsal tercihler de değerlendirilerek yalın ve çağdaş yaklaşım sürdürülmüştür.

Untitled-1

Çalışma konforu, enerji verimliliği ve eski-yeni yapı arasındaki görsel devamlılık projenin aydınlatma tasarımına yön veren ana prensipleri oluşturmaktadır. Güneş kontrollü geçirgen cam cephe ile gün ışığından en yüksek derecede faydalanmak amaçlanırken, gün ışığına yakın renklerde homojen dağılımlı armatürler ile aydınlık seviyesinin içerisinde de devamlılığı planlanmıştır. Oluşturulan yumuşak ve saydam gölgeler değişken açık ofis planlamalarına uyumlu optimum konforu sağlamaktadır.  Ofis içerisinde yer alan   sergi ürünleri ya da dekoratif nesneler gibi dikkat ve ilgi gerektiren objelerin aydınlatılmasında noktasal ve yönlendirilebilir armatürler tercih edilmiştir. Sosyal alanlarda serbest yerleştirilen lineer aydınlatma armatürleri ile diğer mekanlardan ayrılması hedeflenmiş, bu alanlardaki insan hareketliliğine ve enerjisine eşdeğer bir düzenleme tercih edilmiştir. Malzeme ya da işlevi nedeniyle soğuk etki yaratabilen bazı mekanların yumuşatılması amacıyla yer yer lineer gizli aydınlatmalar tasarlanmıştır.

05.jpg            Untitled-5                                                                                                     Untitled-7

 

Yorumlar

Yorum Mesajınız