pmk17_6862b_rvz

Proje, mimaristudio tarafından 2009 yılında tasarlanan, aynı işverene ait Güneşli ofisinin, yine mimaristudio tarafından tasarım, proje ve proje yönetimi çalışmaları üstlenilmiş yeni çalışma ve operasyon merkezidir.

İstanbul’ un gelişmekte olan iş ve ticari aksı Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde yer alan yeni merkez, 3 kat, 12.000 m2 alana sahip olup, 4.000 m2′ sinde ofisler yer almaktadır.  Çalışma alanlarının 3.500 m2.lik bölümü tek katta yer almakta, kalan kısım ise operasyonun gerçekleştiği katlardadır. Mimaristudio her yeni projesini işveren kurum aynı olsa da, yeni mekânın fiziksel şartları ve güncel ihtiyaçları doğrultusunda, tamamladığı projelerden bağımsız şekilde ele alır, tasarımlarına da bunu yansıtır. Bu projesini de, tasarladığı Güneşli ofisinden tamamen farklı bir tasarım anlayışı ile ele almıştır. Proje çalışmalarına, güncel ihtiyaçların işverenden dinlenmesi ve planlama etütleri ile başlanmıştır.

Ana karşılama ve güvenlik noktası giriş katında yer alan ofisin 1. katta yer alan çalışma alanlarına asansör ve yürüyen merdivenle ulaşılmaktadır. Yürüyen merdiven ile çıkıldıktan sonra gelenleri mimaristudio tarafından tasarlanmış, ana girişi ve firmanın kimliğini vurgulayan bir giriş takı ve karşısında planlanan uzun bir banko karşılamaktadır. Bu bölümden çalışma, toplantı ya da sosyalleşme alanlarına direkt dağılım sağlanabilmektedir. Planlamada öncelik satış gruplarının çalışma alanlarına verilmiştir. Bu gruplar ofis katının merkezinde kurgulanmıştır. Çeşitli bölgelerde çalışan bu ekipler, ilgili bölge satış müdürleri ile yakın temasta olacak şekilde planlanmıştır. Bu fikirden hareketle, ilgili tüm müdürler, ekiplerin tam merkezinde yer almaktadırlar. Katın gerek alan, gerekse hacim olarak büyüklüğü içinde çalışma gruplarının bir kimliğe sahip olabilmesi adına, her iki grubun bir arada düşünüldüğü birer takım kabuğu planlanmıştır. Grupta görev yapan tüm personelin gerek bireysel, gerekse grup çalışmalarına yönelik fiziki, teknik ve teknolojik ihtiyaçlarına yanıt verebilen bu kabuklar, mekân içinde mekan yaklaşımı ile ana çalışma hacmi içinde birer alt açık çalışma birimleri olarak planlanmışlardır. Bu yaklaşımla, bu büyüklükte bir alanın adeta bir mobilya teşhir mekânı olması engellenmiş, çalışma gruplarına birer kimlik ve aidiyet verilmiştir.

Başlıksız-7

Ofis içindeki diğer birimler ise bu çekirdeğin çevresinde konumlandırılmıştır. Günlük çalışma ihtiyaç ve alışkanlıkları çerçevesinde farklı ölçekte kapalı ve açık toplantı ve görüşme alanları tasarlanmıştır. Bununla birlikte, Güneşli ofisi içinde yer alan kapalı çok amaçlı salon yerine, yeni ofiste açık bir toplantı salonu önerilmiştir. Farklı kullanım amaçlarına yönelik düşünülen bu alan ile sosyalleşme alanları ilişkilendirilmiş, mimaristudio tarafından tasarlanan özel oyun kabukları mekânın yanında yer alan bölüm içinde planlanmıştır. Form ve renkleri ile birbirilerini tamamlayan bu iki mekân ofisin en dikkat çeken bölümlerindendir. Ofisin çalışma alanları arasında yer alan açık toplanma alanları ile ilişkili planlanan içecek ve kopyalama servis noktaları, mekânın günün her saati işleyen alanlar olmasını desteklemektedir. Aynı zamanda çalışanların bu noktalara ulaşımları da oldukça kolaylaştırılmıştır. Bu alanların yanında, katın açıldığı açık teras alanı ile bu teras ile ilişkilendirilmiş yemek ve dinlenme alanı ise tasarımı, malzeme ve renk seçimleri ile dikkat çeken diğer bir bölümdür.

Aydınlatma tasarımı kriterleri, diğer projelerinde olduğu gibi mimaristudio tarafından ortaya konulmuştur. Tamamen LED ürünlerin kullanıldığı projede, çalışma alanlarında hem göz konforu sağlayan hem de ışığı odaklayan özel difizörlü lineer aydınlatma armatürleri mekan kurgusuna paralel olarak farklı açılarda yerleştirilmiştir. Kapalı mekânlarda ise difizörlü lineer LED armatürlerin yanı sıra noktasal LED ürünler de kullanılarak ışık dinamikleri arttırılmıştır. Genel buluşma ve ortak çalışma alanlarında, içlerinde akustik özelliği de olan, farklı ebat ve formalarda özel ürünler seçilerek gerekli aydınlık düzeyi sağlanmasının yanında, gürültü kontrolü de düşünülmüştür.

Başlıksız-5

Projenin aydınlatma tasarımındaki en önemli faktör olan lineer LED profiller, yüksek tavanlı mekan içinde ayrı birer ünite şeklinde kurgulanan kapalı alanların ve yüzer tavanların etrafında kullanılmış, bu sayede hem dolaşım alanlarında gerekli aydınlık düzeyi elde edilmiş, hem de farklı amaca yönelik planlanan mekanlar birbirlerinden ayrılarak, alan tanımlamasına katkıda bulunulmuştur. Tüm projenin aydınlatma kimliği bütünleştiren farklı en ve boylardaki profiller, zaman zaman aydınlatma tasarımın mecbur bıraktığı ölçü ve yerleşimde uygulanmasına rağmen, içinde kullanılan LED modüller 85-95 lum/watt verimliliğinde seçilmiştir. Böylelikle gerekli aydınlık düzeyi sağlanırken enerji tüketimi de asgaride tutulmuştur. Aydınlatma tasarımında ışık rengi, mekânda kullanılan renkleri en iyi şekilde ortaya çıkaran ve kişisel motivasyonu en yüksek seviyede tutan 3000K olarak belirlenmiştir.

Görüşme, oyun kabukları, yemek ve dinlenme alanı gibi bölümlerde kullanıcıya özel ürünler tasarlanmış ya da seçilmiştir. Tüm bu çalışmanın sonucunda, farklı kullanım amaçlarına sahip, açık ya da kapalı tüm birimlerin ortak bir aydınlatma tasarımı diline sahip olması hedeflenmiştir. Projenin tamamlanması ile birlikte, firmanın kurumsal kimliği ve iş konusu ile örtüşen bir mekân ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, firma çalışanlarına operasyonel anlamda konforlu bir çalışma ortamı sağlanarak, güncel ihtiyaç ve gelecek beklentileri de karşılanmıştır.

Başlıksız-6

Başlıksız-7

Başlıksız-8

Yorumlar

Yorum Mesajınız