27-29 EYLÜL 2016 | 10:00-17:00 GÜNLÜK

EKO OTEL, LAGOS, NİJERYA

güç ve artan uluslararası ilgi için artan bir talep ile Nijerya dünyanın 
en iyi yatırım hedefleri ve büyüme alanlarından biri olarak sıralanır olmuştur .

Önümüzdeki on yıl içinde , Nijerya köklü gelişim ihtiyacı enerji sektörünün tüm sektörler ile enerji üretimi, 
iletimi ve dağıtımı için en hızlı gelişen ülkelerinden biri olmaya hazırlanıyor .

Yorumlar

Yorum Mesajınız