PC (Prism Conveks) Projektörler: Küresel yansıtaç ve lamba hareketli mercek sabit yansıtaç ve lamba merceğe yaklaştıkça ışık büyür  mercekten uzaklaştıkça ışık küçülür.

r-1

Profil Projektör: Dikroik ve Elipsoit yansıtaç ve lamba sabit mercek hareketlidir. Birden fazla mercek olursa profil zoom projektör olur.

Özelliği tüm ışık renklerini ayrıştırıl. Gözle görülebilen ışıkları merceğe gönderir. Gözle görmediğimiz ışık renklerini ise (Mor ötesi ve Kızılötesi) bünyesine emerek projektörün gerisine gönderir. Burada amaç odak noktasında ısınmayı önlemek, odak noktasında gobo ve küreklerin ısınarak yanmasını önlemektir.

Par Projektörler: Parabolük yansıtaç ve lamba sabittir. Bu projektörde ışık büyüme küçülmesine müdahale edilemez.r-3

PROJEKTÖR MERCEKLERİ

Prism  Konveks (Dış Bükey Mercek): Işığı toplar kuvvetli bir şekilde sahneye gönderir.r-4

Prizm Conkav (İç Bükey Mercek): Işığı toplar daha uzak mesafeye gitmesini sağlar.r-5

Fresnel Mercekler: Bu mercekler ışığı gerçek doğal ışık gibi sahneye gönderir.Işık kenarları keskin  değildir.

 

r-6r-8r-9r-10

IŞIK VE ÖLÇÜ Tiyatroda ışığın doğru tasarlandığı ancak ve ancak yönetmenin seyirciye vermek istediği mesaja yardımcı olduğu sürece belli olur. Olması gerekenden az ışık ne kadar kötü ise olması gerekenden fazla ışık o kadar kötüdür. Seyirci sahnedeki aksiyonu görmek ister. Dramatik etki yaratacağım diye ışığı ileri derecede kısıp sahnede olan biteni zor görünür hale getirmemek lazımdır ya da sahneye aşırı ışık akısı yollayarak seyircinin gözünün yorulmaması gerekir. Tiyatroda ışık asla birinci konuma çıkamaz. Çünkü seyirci tiyatroya oyun seyretmeye gelir, ışık seyretmeye gelmez. Işık fizyolojik ve psikolojik özellikleriyle oyunun anlaşılmasını ve görülmesini sağlar. Işığı birinci konuma çıkarmamak demek tamamen estetik ve görsel boyuttan vazgeçmek anlamına gelmez. Her ışıklamanın gerektiğince gerektiği kadar olması vazgeçilmez olan ölçüdür. IŞIK TASARIM ÇALIŞMALARI Işık tasarım çalışması sahnede yaratıcılık ve görselliği sağlamak için çeşitli aşamalardan geçer. a. Oyun teksti ve okuma provaları b. Yönetmen, kostüm, dekor ve ışık tasarımcısı ön fikir karşılaştırmaları. c. Sahnenin durumu, ışıklandırma aygıtları sayısı. d. Işıklandırma aygıtlarının sahneye yerleşim planının çizilmesi. e. Oyun provalarına katılarak oyunun elektrik çalışmasının yapılması. f. Oyunun geçtiği zaman, mekan ve mevsim açısından araştırılmasının yapılması. g. Oyunda kullanılacak desen, renkler, dekoru tamamlayacak ışıkların belirlenmesi. h. Oyun cue tablolarının belirlenmesi. i. Belirlenen ışıkların ayarlanıp ışıklı provalara geçilir.r-11

AKTÖRLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN IŞIKLANDIRMA İLE İLGİSi

PİKNİK TİP TIPTA İNSAN FİZYONOMİSİ A) ASTENİK : Kas ve kemik yapıları uzun sırt öne doğru eğik ve boyları uzundur. B) ATLETİK: Kas ve kemik yapıları kuvvetli boyları orta ve uzundur. C)PİKNİK: Boyları orta veya kısa, göğüs, karın ve kalça kısımlar geniştir. Oyuncuların vücut yapıları ve vücut özellikleri giysileri ışık tasarımcılarının göz önünde tutması gereken en önemli unsurlardandır. Örneğin lokalize bir ışık tablosunda uzun boylu bir oyuncu için yapılmış bir ışık odaklaması kısa boylu oyuncuya uymayacaktır. ÇERÇEVE BİR SAHNEDE IŞIK KUMANDA ODASININ YERİ Çerçeve sahnede ışık kumanda odaları sahnenin tam ortasının karşısında sahneye optik hâkimiyet kuracak yerde olmalıdır. Işık uzmanları sahnede olan biten her şeyi görmelidir.

r-12r-13

IŞIK KÖPRÜLERİ Işık köprüleri sahneye 45 derecelik açı ile ışık verecek şekilde düzenlenmelidir. Sahne ışıkçılarının rahat bir şekilde çalışılacağı alanlar olmalıdır. Işıkçılar projektörlerin ayarlarını rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelidir. Işıklandırma araçları kolaylıkla sökülüp takılabilmeli. Seyircilerin, oyuncuların ve teknik personelin can güvenliği göz önünde tutulmalıdır.

 

 

Yorumlar

Yorum Mesajınız