Untitled-31Görsel sanatlarda ışık asla ve asla sadece aydınlatma değildir. Işık olayların içine girer, anlamdırır, anlatır, hapseder, sevindirir ve çelişki yaratır. Bazen çelişkileri çözer, bazen ışık bir ruh olur bazende bir obje olur. Bazen oyuncunun yaşlandırır bazen gençlendirir, yakınlaştırır, uzaklaştırır da…

Yukarıdan yani tepeden verilen ışık açısı, oyuncunun yüz kısmında gölgeler oluşturur. Oyuncu bu durumda olduğundan çok yaşlı gözükür. Bunun gibi sebeplerle ışık uzmanlarının ışıklandırma tekniklerini, fizyolojik ve psikolojik etkilerini iyi bilmesi gerekir.

Görsel sanatlarda   üç boyutluluğun ortaya çıkabilmesi için işığın çok çeşitli yön ve açılaradan gelmesi gerekmektedir. Hareket değiştikçe ışık da değişmelidir. Işığın sürekli değişimi çeşitli ögelerin bir bütün içinde erimelerine olanak verir. Işık görsel sanatlarda  müziğin görselleşmesidir.

Işık görsel sanatlarda sahneyi büyüler, salonun karartırması ise seyirciyi ipnotizma eder. Çevreyle ve başka izleyicilerle olan bağlantısını koparır.Işık seyirciye açılan perdenin arkadaki dünya odaklanmasını başarır.Işık sayesinde seyirci kendini sahnenin  içine doğru çekilir bulur.Sahne aynı dekor aynı kalsa bile ışık seviyesinin sürekli değişen uzamlar oluşturabilir. Işığın sürekli hareketi seyirciyi tek düşüncelikten kurtarır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle hertürlü atmosfer ve doğa olayları olayları ışıkla oluşturulabilir; Örneğin ışıkla kar , yağmur, şimkşek, yangın gibi görsel olayla ışıkla sahnede oluşturulabilir.

Renk filtreleri ve renkli ışıklar ile gökyüzü, güneş, ay, gece, gündüz, öğle, kış ve ilkbahar gibi zaman dilimleri ışıkla oluşturulabilmektedir.

Işığın renkleri sayesinde, psikolojik atmosferlerde oluşturulur; Örneğin cinayet, aşk, melenkoli, kavga, savaş, durumlarını sahnede ışık öğesiyle desteklenir.

Görsel sanatlarda ışıklandırma kuramsal sanatlarda parelel yürümesi gerekir. Dramatik bir durumda ışıklandırma illizyon sağlayıcı, duygusal ölçüyü güçlendiren doğala yakın yansıma sağlamaktadır.

Klasik sanat durumunda ışıkla şaşalı, abartılı, yanıltıcı ışıklandırma yerine, daha yalın mekan, zaman, eylem birliğini pekiştiren  sahnedeki durumu anlaşılır kılacak şekilde ışıklandırılması gerekir.

Romantik bir durumda ise sahne geri planı karanlık ve loş bir ışıklandırma oluşturulmalıdır; Çünkü romantikler çevreye kurkuyla bakar. Kahramanlık, tarih, saray gibi konular daha öne çıkar.

Gerçekçi bir görsel sanatta ise yaşamdaki ve doğadaki gerçekliği  nesnel somut ve dolayımsız olarak sahnede yeniden yansıtmayı gerçek dünyayı tipikliğ içinde ışıklandırman oluşturulan gerçekçiliktir.

Karşıt gerçekçi bir durumda bu olguda hayat sadece gerçekten ibaret değildir. Gerçeğin yerine soyut, tınsel, biçimsel olana ilgi duyar.Okla karşı felsefe , pozitif bilme karşı düşler öne çıktığı için ışıklandırma sanatçıları gerçeğin yerine yukarıdaki durumları öne çıkarır.

Gerçek üstü görsel durumlarda akıl dışı, mantık dışı olan düş veya hayal dünyasını bilinç altı saplantıları öne çıkaran ışıklandırma oluşturulmaktadır.

Abzürd  durumlarda ışık saçma çelişmezlerin çelişkiye, çelişkilerde çelişkiye çeviren eylemsiz ve kötümser , tutarsız ve gereksizliği destekleyen ışıklandırma uygularlar.

Epik bir durumda görsellik illizyondan uzaktır,ışığın işlevselliği önemlidir.

 

 

 

 

Yorumlar

Yorum Mesajınız