Tag "Deniz Ayşe Yazıcıoğlu"

Şehir Simgelerinin Aydınlatmasında Yeni Teknolojilerin Sürdürülebilir Bir Anlayışla Kullanımı

Doç.Dr. Deniz Ayşe Yazıcıoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dünyadaki yeni aydınlatma eğilimlerini, bulunan yeni malzemeler, sistemler ve uygulamalar yönlendiriyor.  Her şey gibi tasarımın da günün koşullarına göre değişerek geliştiği bu noktada, dünyada şehircilik anlayışının aydınlatmayla değişen yanları var. Genel eğilim, şehirde turistleri çekecek ya da şehir halkına iyi hissettirecek sembolleri, teknolojinin son ürünlü aydınlatma projeleriyle daha görünür, daha dikkat çekici hale getirmek; tabii enerji tasarruflu yöntemlerle… Geleceğin tasarımcıları ve

Fabrika Binalarında Aydınlatma Projesi Karar Süreçlerinin Örnekler Üzerinden İrdelenmesi

 Doç. Dr. Deniz Ayşe Yazıcıoğlu  İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1789 yılında yapay ışığın bulunmasıyla teknoloji alanında atılan büyük adım, 18.yüzyılın ikinci yarısından itibaren diğer buluşlara ışık tutar. Yapay ışığın lüks olmaktan çıkması ise vardiyalı endüstriyel üretimin bilinen her şeyi alt üst eden ani yükselişiyle aynı döneme rastlar. Sanayileşme yolunda fabrikaların açılmasıyla yolunu bulan elektrifikasyon için, bilim adamları ve mucitler daha ekonomik çözümler üretmeye çalışırlar. Bu doğrultuda yapay ışık ihtiyacını karşılamak