Tag "Doç.Dr. Deniz Ayşe Yazıcıoğlu/"

Spor Alanlarında Çok Boyutlu Bir Araç Haline Gelen Tasarım Ögesi:Yapay Aydınlatma

Doç. Dr. Deniz Ayşe Yazıcıoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi Spor alanlarının belki de en iyi performansa sahip olması gereken tasarım bileşeni aydınlatma projeleri, kapalı spor tesislerinde gün ışığından maksimum oranda yararlanmak üzere kurgulanıyor. Ardından yapay aydınlatma seçimleri yapılıyor. Tabii ilk önce spor alanında gerçekleşecek etkinlikler belirleniyor. Sonra tesisin ne sıklıkta ve hangi gün, saat aralıklarında kullanıldığı… Daha sonra da bunlara bağlı aydınlatma talepleri ortaya konuyor. Örneğin bir lisenin

Bir Pazarlama Aracı Olarak Mağaza Ve Vitrin Aydınlatması

  Işığın gücü, doğada var olan canlılardan ilham alan pazarlama uzmanlarının dikkatini çok uzun zaman önce çekti. Doğal ışık yetmiyorsa yapay ışık kullanıldı ve derken ışık, aydınlatma dünyasında önce gözlere, zihinlere ve daha sonra da pazarlama aracı olarak sektöre yerleşti. Bugün de değişen bir şey yok, halen pazarlama alanında profesyoneller ışığın gücüne inanırken, insanlar ışığın, hatta bol ışığın olduğu şeylerle ve yerlerle ilgileniyorlar. Aydınlatma tasarımı alanında pazarlamayla omuz omuza ilerleyen

Kutsal Mekanlarda Aydınlatma Tasarımı: Camiler Ve Kiliseler

Doç. Dr. Deniz Ayşe Yazıcıoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Doğal ve yapay aydınlatma projeleri bir dini mekanın atmosferini önemli ölçüde etkileyen unsurlar içerisinde ön sıralarda yer alır. Doğru miktarda ışık ve gölge, doğru yerde ve doğru zamanda kullanıldığında mekânsal niteliklerin altını çizer. Aydınlatma biçiminin hem fiziksel hem de psiko-sosyal kullanıcı beklentilerine uygun olması ise mekanın mimari ve iç mimari tasarım başarısına önemli katkılar sağlar. Her aydınlatma projesinde olduğu gibi,

Ofislerde İç Mekan Aydınlatma Tasarımı

Doç. Dr. Deniz Ayşe Yazıcıoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  Aydınlatma, ofislerin iç mekan tasarımında derin bir etkiye sahiptir; çalışma ortamını idealize ederek verimliği artırır ve yaratıcı işler çıkarmada önemli rol oynar. Günışığının iç mekan aydınlatmasında etkin şekilde kullanımı projenin sürdürülebilirlik değerini artırır. Ancak ne yazık ki çoğu zaman ofis iç mekanlarında tek başına yeterli olmaz ve yapay ışığın kullanımını zorunlu kılar. Her ofis planının kendine özgü, doğru bir aydınlatma

Yenilikçi Teknolojileri Fonksiyonel Ve Estetik Bir Şekilde Sunan, Ödül Almış Havaalanı Aydınlatma Projeleri

Doç. Dr. Deniz Ayşe Yazıcıoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  İç Mimarlık Bölümü Havaalanlarında, yola çıkan ve uçuş sonrasında varan yolcuların beklentileri büyüktür; zira yolcuların ihtiyaçları, seyahat deneyiminin tamamında önemli, hatta hayati rol oynar. Önceden düşünülmüş basit yönlendirmeler, ticari ya da turistik sebeple havaalanında bulunan yolcular için son derece olumlu bir ortam yaratır. Günümüzün yenilenen havaalanları, varış ve uçuş arasındaki sürede, tasarımın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan mekanlardır. Özellikle

Otel Aydınlatmasında Mimari Ve İç Mimari Yaklaşımlar

  Doç.Dr. Deniz Ayşe Yazıcıoğlu/İstanbul Teknik Üniversitesi/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık Bölümü  Işık, mimarlık ve iç mimarlıkta renk, doku ve tüm formları ortaya çıkartan ya da gizlenmesine yardımcı olan önemli bir tasarım ögesidir ve istenilen atmosferin oluşturulmasında diğer tasarım ögelerine göre çok daha büyük bir etkiye sahiptir. Yapay aydınlatma, mekan içerisindeki rengin güzelliğini, mobilyalardaki detayları ve aksesuarları ortaya çıkaran önemli bir dizayn elemanı olarak görev yapar. En iyi şekilde dekore edilmiş bir