Tag "kuantum"

Bilim İnsanları Dünyanın Isısından Elektrik Üretti

Araştırmacılar Dünya’dan enerji toplamanın bir yolunu bulduklarını açıkladılar. Bilim insanları aşırı kızılötesi ışınım ve atık ısıyı elektrik enerjisine dönüştürebileceklerini belirttiler. Fikir, kuantum tünellemenin tuhaf fiziğini içeriyor ve kilit nokta olarak, atık veya kızılötesi sıcaklığı yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar olarak algılayabilen, sinyalleri direk bir şarj haline dönüştüren özel olarak tasarlanmış bir anten öne çıkıyor,  Dünyamız gün içerisinde oldukça fazla enerji harcamaktadır. Yeryüzüne çarpan güneş ışınlarının bazıları kara ve okyanuslar tarafından emilirken

Fizikçiler İlk Defa Sıvı Işık Elde Etti

Fizikçiler dünyada ilk defa oda sıcaklığında ‘sıvı ışık’ elde ederek, bu tuhaf madde türünü daha önce hiç olmadığı kadar erişilebilir hale getirdiler. Bu madde, hem hiç sürtünmesi ve akma direnci olmayan bir süpersıvı, hem de bir tür Bose-Einstein yoğuşması (bazen buna maddenin beşinci hali deniyor) ve bu durum gerçekte ışığın nesnelerin ve köşelerin etrafından akmasına olanak sağlıyor. Sıradan ışık bir dalga gibi ve bazen bir parçacık gibi davranarak, her zaman

Bilim İnsanları Işığın Daha Önce Bilinmeyen Bir Formda Olabileceğini Keşfettiler

Yeni yapılan bir araştırma, ışığa bir elektron bağlayarak, yeni bir ışık formu oluşturarak her ikisinin özelliğini birleştirmenin mümkün olduğunu öneriyor. Imperial College London’ndan bilim insanları ışık ve elektron çiftinin sağladığı özellikler sayesinde, elektronik devrelerde elektron yerine fotonlar (ışık paketleri) kullanılabileceğini belirtiyorlar. Ayrıca araştırmacılar bu sayede , atomlardan daha küçük parçacıklara hükmeden  kuantum fiziksel fenomeni inceleyebilecekler. Normal materyallerde, ışık yüzeyde mevcut olan elektronların hepsiyle ve materyalle etkileşime girer. Fakat  teorik fizikçiler