Tag "Mükremin Çepni"

TEDAŞ Genel Müdürü Mükremin Çepni LED Dönüşümünü Anlattı

Mükremin Çepni açıklamalarında; enerji verimliği ve 2015 yılında alınan LED dönüşüm kararı ile ilgili Bakanlığın ve Tedaş’ın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.  Cadde ve sokaklarda kullanılacak armatürlerin LED teknolojisine göre yapılmış olması esasını vurgulayarak, Dönüşüm kararının sağlayacağı, enerji tasarrufu hakkında bizleri bilgilendirdi. Teknolojinin gelişimi ile birlikte Teknik şartnamede değişikliğe gidileceğin de sözlerine ekledi.    

‘Sokak Aydınlatmasında %50 Tasarruf ve Yerli Üreticiyi Kalkındırma Stratejisi Başladı’

Mükremin Çepni açıklamalarında; sektörde hareketlilik yaratan , yerli firmaları harekete geçiren sokaklarda LED dönüşüm kararına ve stratejilerine yer verd. 2015-2019 yılları stratejileri arasında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek dışa bağımlılığı azaltmak, güvenirliği arttırmak ve verimliliği ön planda tutmak olduğunu vurguladı. Atılan somut adımlar, yayınlanan usul ve şartnamelere bağlı olarak görülen o ki; yeni tesisler için tercih yerli LED armatürler olaca; bu yaklaşık yıllık 100.000-150.000 armatüre tekabül ediyor ve de

Yerli Üretim Armatürlerle Led Dönüşümü-Mükremin Çepni

“Bu projenin başarıya ulaşmasındaki en önemli husus ise, armatür satışı sonrasında üretici firmaların garanti süresi boyunca gerekli teknik desteği sağlamalarıdır. Elektrik dağıtım şebekesi gibi cihaz üzerinde olumsuz etkileri fazla olabilecek bir ortamda çalışmak zorunda kalacak armatürlerin garanti süresi boyunca bu çalışmasını sürdürebilmesi, üretici firmaların yapacağı sağlıklı tasarımla ve en az şartnamemizde belirtilen kriterlerin sağlanması ile yakalanabilecektir.”  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2013 yılında almış olduğu kararla artık ülkemizdeki yol, cadde