Tag "süpersıvı"

Fizikçiler İlk Defa Sıvı Işık Elde Etti

Fizikçiler dünyada ilk defa oda sıcaklığında ‘sıvı ışık’ elde ederek, bu tuhaf madde türünü daha önce hiç olmadığı kadar erişilebilir hale getirdiler. Bu madde, hem hiç sürtünmesi ve akma direnci olmayan bir süpersıvı, hem de bir tür Bose-Einstein yoğuşması (bazen buna maddenin beşinci hali deniyor) ve bu durum gerçekte ışığın nesnelerin ve köşelerin etrafından akmasına olanak sağlıyor. Sıradan ışık bir dalga gibi ve bazen bir parçacık gibi davranarak, her zaman