Untitled-5Antalya’da  LARA’ da 48.000m2  kiralanabilir  alanda,180 markaya ev sahipliği  yapan  TERRACITY   Alışveriş Merkezi, nitelikli yapısı ile en gözde alışveriş merkezi olma özelliğini korumaktadır.

Yapı, dört adet bodrum kat, zemin kat, birinci  kat ve ikinci katlar ile teras kattan oluşmaktadır. Üç adet bodrum kat kapalı otopark olarak düzenlenmiş, birinci bodrum katta hipermarket ve büyük mağazalar yer almıştır. Proje, çevresel nitelikler göz önünde bulundurularak sürdürülebilir tasarım  ilkeleriyle  planlanmıştır.

Projenin mimari tasarımı, Antalya’nın iklimsel koşulları; yazları  sıcak, kışları ise ılık deniz kıyısında yer alması, projenin tasarım temasını oluşturmuştur. Yapının formu  iklimlerin vurgusuna  imkan sağlarken yapılan tasarım aynı zamanda farklılaştırma ile büyük alanlar içinde  misafirlerine yönlendirme mesajlarını verebilmektedir.

Büyük metrekareler üzerinde kurulan AVM projeleri , her gün farklı  misafirlerine    ve birçok değerli markaya ev sahipliği   yapması gereği, aydınlatma tasarımın bakış açısı, sosyal  sorumluluk içermektedir.

TERRACITY aydınlatma tasarımı,  mimarinin    senaryosu ile şekillenmiştir. Mimarinin tasarımından  farklı algılara yol açmayacak şekil ve nitelikte gereken aydınlatma yüzeylerini ve  odaklamalarını,  ortak tema ile belirlemiştir. Gereken  aydınlatma düzeyi ile mekanı ve    objeleri gösterebilmenin  dışında, öncelikleri  ve hikayenin  ayrıştırılarak  algılanmasını  kontrol edebilen tasarım planlanmıştır.

Misafirlerine  karmaşık   bilgi vermeden  yönlendirici ve akılda kalıcı mesajları verebilecek şekilde  tasarlanmıştır.

Aydınlatma  tasarımı gerek seçilen armatür formlarının Untitled-2mekanda  oluşturacağı  majör şekilleri  gerekse de  ışık kaynaklarının verimlilikleri ile  birlikte planlanırken    mimarisi  ile  aynı dili konuşmalıdır. Terracity  projesinde   ortak bir  tasarım  dili kullanılarak prensipler  dahilinde bölgeler  farklılaştırılmıştır.   

Çok amaçlı kullanılan alışveriş merkezleri için yapılan aydınlatma  çözümleri, mimariye saygılı kalması ile beraber, fonksiyonlara yönelik teknik değerlerini sağlar iken  yönlendirici    ve  ilgi   yaratacak dokunuşları  ile  planlanmalıdır.

Fizyolojik aydınlatma değerlerinin objeler üzerinde  sağlanmış olması,  tek başına mekânsal  ve objesel algı için yetersizdir.  3 boyutlu algı tekniklerinin   ve görme konforunu sağlayacak ışık kaynaklarının renk geriverim değerlerinin kamaşmayı  engelleyecek ürün seçimlerinin de  dikkate alınması gerekir .

Unutmamak  gerekir ki bir mekana girince sadece yere bakmayız, öncelikle  bakış açısında yer alan  duvar ve tavanları algılarız. Yeterli düzeyde aydınlatma değerinin  sadece döşemede oluşturulmuş olması , özellikle çok kapsamlı ve büyük alanlı  alışveriş merkezlerinde, güven yaratmayacağı gibi ticari boyutunda da  ilgi yaratmayacaktır .  Yapı  3 boyutunun da  gereken farklılıklarda  aydınlatma oranları ile  dengeli kontrast hüzmeleri ile ortaya çıkarılması gerekir.

TERRACİTY   AVM  Girişleri, misafirlerini doğu ve batı yönünden ATRIYUM  derinlikleri  ile    karşılarken, tasarımUntitled-7  orijinini   oluşturan  atriyum bölgeleri ,   alışveriş  merkezinin meydanları tadında  ortak mekanları oluşturmuştur.   Doğu tarafındaki atriyum , güneşin temasına  sıcak renkler ile gönderme yaparken,   batı  tarafındaki  atriyum   deniz renklerinin teması ile işlenmiştir.

İki    Atriyum  meydanlarını bağlayan   mağazaların   koridor  yürüme alanları    ise      gün ışığı  etkilerindeki dairesel  aydınlatma armatür   formlarının  ve  hüzmelerinin  etkisi ile   senaryoya dahil edilmiştir.

Doğu kanadı  sıcak  ışık renklerinin   etkisi ile ritim alırken batı bölgesi denizin renkleri  ile , opak yüzeyler üzerinden aydınlatma    akışkanlık sağlamıştır.

Dolaylı olarak misafirlerine yönlenme duygusunu sağlar iken , kapalı mekanı dış dünya ile bağlamıştır.   Koridorlardan dağılan  diffüz aydınlatma  etkisi atmosfer ışığının  görevini üstlenirken , vitrinlerin  odaklı ve ışınsal güneş  ışığı  etkilerinin önüne geçmeden  fon görevini üstlenmiştir.

Untitled-1Tasarımın kullandığı ölçütler, Aydınlatmanın ölçülebilen  fiziksel LUX   değerleri  dışında,  aydınlatma armatürlerinin   şekilsel veya nötr  algısı ,aydınlatma  huzmelerinin  senaryo içeriğine göre   farklı  dağılımı ve   biyoritmimizi etkileyen  ışık renk sıcaklıkları olmuştur

Düşey boyutlarda,   bölgesel ve gizli aydınlatma yüzeylerinin oluşturulması  ve ayrıca tekil ışık  hüzmelerin  ortama güneş  ışınları etkisi ile dağılımının dengesi sağlanmıştır.

Sadece    yüzeylerinden dağılan diffüz   aydınlatma , genel atmosfer ışığı tadında dağılırken, doğru oranlardaki  tekil ışık kaynakları ise   güneşin ışınlarındaki pırıltıları hissettirebilmektedir .

Dokuları ve öncelikleri ön plana çıkartmak  için ,aydınlatma seviyelerinin kontrast değerlerinin doğru  oranda kullanımı ve ışık renklerinin farklı sıcaklıklarının  seçimi , elementlerin renkleri  üzerindeki etkileri ile   belirlenmiştir.

Mimariyi tanımlayan  Lineer hatlar ile  tasarlanan gizli aydınlatma  etkileri     mimarimin ve katların sınırlarını 10ayrıştırırken  aynı zamanda binanın farkı bölgelerini birbirine bağlayarak  yapının bütünlüğüne   akışkanlık kazandırmıştır.

Ayrıca kapalı mekanlarda  duvar ve tavan yüzeylerinin  aydınlatma  ile tanımları güvende hissetmeyi sağlayarak  üç boyutlu algıyı kuvvetlendirmektedir. Mimariye ve insan hislerine  dokunuşların  dışında, yaratıcılık ve  çekicilik  içeren pırıltılı dokunuşlar fark yaratmıştır.

Untitled-4Bina çatısı, bölgenin iklimine  uygun bitki   düzenlemeleri ve oturma bölgeleri ile  yeşil  çatı görevini  üstlenip  gökyüzünün kararması ile   tefrişe  yönelik  yapılan  aydınlatma senaryosu ile ortak meydan alanı yaratmıştır.

Farklı perspektif ve yüksekliklerin hakim olduğu AVM projelerinin, aydınlatma tasarımı, objektiflere  tek   bir  fotoğrafın bütünlüğü ile   yansıtılmalıdır. Kalıcı  tasarımlar, mimariye, fonksiyona ve insana duyarlı duygular ile çözülebilir . Çözümlerin dönemsel kalmaması  için, üç  temel  prensip  ile oluşturulan  aydınlatma senaryoları, teknolojik gelişmeleri  içeren ürünlerin  kullanımı ve tasarım  hikayesinin  farklılığının  bileşkesi   olmalıdır.

 

 

 

PROJE KİMLİĞİ

İşveren
Pramerica Real
Estate Investors &
EriaPartners
Proje Yönetimi: ECE Türkiye
Mimari Tasarım
Öncüoğlu Mimarlık Şehircilik Müş. Hiz. Ltd. Şti.
Mimari Tasarım ekibi 
Enis Öncüoğlu,
Önder Kaya,
Cem Altınöz,
Cumhur Keskinok
Aydınlatma Tasarımı
Y+ALD  Architectural  Lighting Design –
Untitled-9YILDIZ AĞAN
 Kullanılan ürünler:
 Aldabra, Ares ,Oluce ,Slide ,
 Viabizzuno  Modular lighting,
 Projeye özel ,yerli imalat
 armatürler ve lineer   profiller

 

 

 

Yorumlar

Yorum Mesajınız