2015 yılında kuruluşunun 20. yılını kutlayacak olan Aydınlatma Türk Milli Komitesi, gelenekselleştirdiği Ulusal Aydınlatma Kongresi ve Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı sektördeki önemli isimleri bir araya getiriyor. 10. Ulusal Aydınlatma Kongresi 16-18 Nisan 2015 ve 9. Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı 16-19 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (İDTM) gerçekleştirilecek.

Kongrenin amacı; aydınlatma sektöründe araştırma, tasarım, uygulama ve üretim gibi değişik alanlarda çalışan kişileri bir araya getirmek, yeni gelişmeleri tartışmak, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamaktır. 10. Ulusal Aydınlatma Kongresi’nin özel
konusu “Aydınlatmada Yeni Teknolojiler ve Verimlilik” olarak belirlenmiştir.

GENEL KONULAR
• Görme ve renk
• Işık ve ışınımın fiziksel ölçümü
• İç aydınlatma
• Dış aydınlatma
• Ulaşımda aydınlatma ve sinyalizasyon
• Fotobiyoloji ve fotokimya
• Aydınlatmanın genel konuları (terminoloji, eğitim, aydınlatmada enerji etkin tasarım ilkeleri, aydınlatma ve sağlık, ışık kaynakları ve aydınlatma aygıtları vb.)
• Görüntü teknolojisi

ÖZEL KONU

Aydınlatmada Yeni Teknolojiler ve Verimlilik Enerji verimli sistemlerin ve doğa dostu teknolojilerin hızlı gelişimi, birçok alanda olduğu gibi Aydınlatma Bilim Alanı’nda da karşılık bulmakta ve bu alanda farklı disiplinlerde çalışmalar yürüten kişilerin de ilgi
odağı haline gelmektedir.

Doğal ve yapay aydınlatma alanlarında yürütülen bilimsel çalışmalar tasarım, uygulama ve teknolojik gelişmelere ışık tutmaktadır. Bu kapsamda, yenilikçi fikirler, akılcı çözümler, rekabetçi stratejiler ve çevreye uyumlu yaklaşımlar aydınlatma teknolojilerindeki gelişmeler açısından giderek öne çıkmaktadır.

Günümüzde artan enerji tüketimi ve maliyetler doğrultusunda, aydınlatmada verimlilik kavramı daha da önem kazanmıştır. Aydınlatma alanındaki yeni teknolojilerin amacı, gerekli görsel koşulların sağlanmasının yanı sıra, güvenli ve enerji verimli
sistemler oluşturmaktır. Kongre süresince, aydınlatma alanında çalışan bilim insanları ve sektör temsilcileri, “Aydınlatmada Yeni Teknolojiler ve Verimlilik” konularını ortak bir platformda detaylı olarak irdeleme ve tartışma olanağı bulacaklardır.

Genel konuların yanı sıra “Aydınlatmada Yeni Teknolojiler ve Verimlilik” özel konulu 10. Ulusal Aydınlatma Kongresi’nde aşağıda sıralanan konu başlıkları ele alınacaktır;

• Aydınlatma ve verimlilik
• Aydınlatmada yeni teknolojiler
• LED – OLED teknolojileri ve uygulamaları
• Kontrol ve otomasyon sistemleri
• Standart, yönetmelik ve uygulamalar

KONGRE TAKVİMİ
• 14 Kasım 2014 Bildiri özetlerinin gönderilme tarihi
• 15 Aralık 2014 Özet değerlendirme sonuçlarının katılımcılara bildirilmesi
• 6 Mart 2015 Bildirilerin son gönderilme tarihi
Bildiri Özeti: Çalışmanın amacı, yöntemi ve beklenen sonuçlarını kapsayan en az 400 kelimelik bildiri özetlerinin Kongre Sekreterliği’ne gönderilmesi gerekmektedir.

KAYIT
Kongreye katılabilmek için www.atmk.org.tr adresindeki Kongre Kayıt Formu’nun doldurulması gerekmektedir. Kongre kayıt ücreti bildiri kitabını, oturum aralarındaki ikramları ve açılış kokteylini kapsamaktadır.

Kayıt ücretinin ATMK hesabına yatırılması ve banka dekontunun Kongre Sekreterliği’ne iletilmesi gerekmektedir.

Yorumlar

Yorum Mesajınız