VIII. URSI-TÜRKİYE’2016 BİLİMSEL KONGRESİ ULUSAL GENEL KURUL TOPLANTISI

URSI, elektromanyetik metroloji, alanlar ve dalgalar, sinyaller ve haberleşme sistemleri, elektronik ve fotonik, elektromanyetik gürültü ve girişim, dalga yayılımı ve uzaktan algılama, iyonosferik dalga yayılımı, dalgalar ve plazma, radyo astronomi ile biyoloji ve tıpta elektromanyetik olmak üzere on ayrı komisyondan oluşmaktadır. URSI-Türkiye Ulusal Komitesi TÜBİTAK altında örgütlenmiş olup 1993 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. URSI-Türkiye 2016 Bilimsel Kongresi 1-3 Eylül 2016 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nin ev sahipliğinde,Ankara’da düzenlenecektir. Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerde, sanayi ve araştırma kuruluşlarında sürdürülen çalışmaların böyle geniş kapsamlı bir platformda sunulması, yurdumuzda bu konulardaki araştırma potansiyelini ortaya koyacak, benzer konularda çalışan araştırmacıların birbirinden haberdar olmasını ve bilgi aktarımını sağlayacak, ortak çalışma gruplarının oluşturulabilmesi gibi olası girişimlere zemin hazırlayacaktır.

Bildiri Konuları:

Kongre, Uluslararası URSI’nin komisyon isimleri olan aşağıdaki temel dalları ve bunlara yakın diğer konuları kapsamakta ancak ilgili olmak kaydı ile bunlarla sınırlandırılmamaktadır.
A. Elektromanyetik Metroloji (Electromagnetic Metrology)
B. Alanlar ve Dalgalar (Fields and Waves)
C. Sinyaller ve Haberleşme Sistemleri (Signals and Systems)
D. Elektronik ve Fotonik (Electronics and Photonics)
E. Elektromagnetik Gürültü ve Girişim (EM Noise and Interference)
F. Dalga Yayılımı ve Uzaktan Algılama (Wave Prop. and Remote Sensing)
G. İyonosferik Radyo Yayılımı (Ionospheric Radio Propagation)
H. Dalgalar ve Plazma (Waves and Plasmas)
İ. Radyo Astronomi (Radio Astronomy)
J. Biyoloji ve Tıpta Elektromanyetik (EM in Biology and Medicine)

Yorumlar

Yorum Mesajınız