8 katta toplam 550 m2 alana sahip Vodafone Red Academy, mimaristudio ekibinin iç mimari tasarım ve proje çalışmaları sonrasında hayata geçmiş bir kurumsal eğitim merkezidir.

Floor-6A

Öncesinde bir giyim perakende zinciri olarak kullanılan binanın kompakt yapıdaki her katı akademi programı dahilinde içinde farklı işlevleri barındıracak biçimde planlanmıştır. Özellikle hedef genç kullanıcı profili çıkış noktası ile katlarda dinamik ancak kurumsal bir tasarım yaklaşımı benimsenmiştir. Bu çerçevede gerek malzeme seçimleri, gerekse renk tercihleri konsepti şekillendirmiştir.
Binanın kullanım programına göre katlarda karşılama, kütüphane, seminer, bilgisayarlı eğitim, toplantı, eğitim, çalışma ve ağırlama fonksiyonları kurgulanmıştır. Oluşan bu kurgu ile mimaristudio her katın kullanım amacına göre planlamasını, malzeme seçimlerini, renk ve doku tercihlerini oluşturmuştur. Örneğin, kütüphane katında davetkar bir karşılama alanı düşünülürken, ağırlama katında ise kurumsal bir çizgi öngörülmüştür. Eğitim, seminer, toplantı ve çalışma alanlarında ise katların kullanım amacı, kullanıcı profili ve kullanıcı sayısı ile doğru orantılı olarak renkli ve hareketli bir tasarım yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım, katların kompakt yapısını daha eğlenceli ve içinde uzun zaman geçirilebilir bir forma dönüştürmüştür.

Untitled-2
Kat planlarındaki düzensiz yapı, planlama aşamasında simetri kaygısı ile yeniden düzenlenmiştir. Her kat planı birbiri ile aynı kurgu temelinde ele alınmıştır. Bu çıkış noktası ile, fonksiyonları ne olursa olsun katlara aynı noktadan, mekan merkezine açılacak şekilde girişler sağlanmış, lakin kullanım amacına göre iç mekan planlaması ve tasarımları farklı yorumlanmıştır. Kat hollerinde de benzer prensipten hareketle, mutfak, vestiyer, WC, teknik hacimler gibi servis alanları aynı düşey aks üzerinde planlanmıştır.
Binanın aydınlatma tasarımı da genel mekan tasarımları ile birlikte, konseptin bir devamı olarak mimaristudio ekibi tarafından şekillendirilmiştir. Katların farklı tasarımları ve kullanım amaçlarına uygun, mekana özel planlama ve seçimler yapılmıştır. Binanın tamamında LED teknolojisi tercih edilmiştir. Tüm alanların bağımsız aydınlık seviyeleri hesaplanmış, aydınlatma kurgusunu oluşturan ve genel aydınlatmayı sağlayan armatürlerin yanında, belirli alanlar dekoratif ürünlerle desteklenmiştir.
Proje, tasarım yaklaşımı ile yarattığı farklı alternatifli kullanım olanakları ile hedefine uygun ve işverenin uluslararası kimliği ile uyumlu bir çalışma olarak tamamlanmıştır.

Untitled-1

 

Untitled-3

 

 

 

Yorumlar

Yorum Mesajınız